Ana Sayfa
Duyurular
Diploma İşlemleri

DİPLOMA İŞLEMLERİ

27 Ocak 2018 tarihinde yapılan proje savunma sınavlarında başarılı olan ve 90 AKTS kredi yükünü tamamlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans öğrecileri, Yazım Kılavuzuna göre hazırlanmış projelerinin, Pdf formatında kaydedilmiş 1 adet cd, SABİS üzerinden alınacak ilişik kesme belgesi ve öğrenci kimliği ile Enstitümüze müracaat ederek ilişik kesme sürecini başlatabileceklerdir.